Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о заштити од буке

Одбор за привреду и финансије  Владе Републике Србије, на седници од 02.  јуна 2021. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе на Нацрт закона о заштити од буке у животној средини.

Министарство заштитe животне средине позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о заштити од буке у животној средини који можете преузети и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге. 
              
Јавна расправа спроводи се од 3. до 23. јуна 2021. године.
              
Програм јавне расправе о Нацрту закона, са текстом Нацрта закона и прилозима, објављује се на интернет страници Министарства заштите животне средине и Порталу е-управе.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству заштите животне средине на Обрасцу за коментаре ОВДЕ или путем електронске поште на e-mail адресу: upravljanje@ekologija.gov.rs или поштом на адресу Министарство заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о  заштити од буке у животној средини”.