ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одбор за привреду и финансије  Владе Републике Србије, на седници од 01.  децембра  2021. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе за Нацрт закона о изменама и допунама Закона о зштити животне средине, 05 Број 011-11140/2021

Министарство заштитe животне средине позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о зaштити животне средине који можете преузети ОВДЕ и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.  

Јавна расправа спроводи се од 2. до 21. децембра 2021. године.

Програм јавне расправе о Нацрту закона, са текстом Нацрта закона и прилозима, објављује се на интернет страници Министарства заштите животне средине и Порталу е-управе.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству заштите животне средине на Обрасцу за коментаре ОВДЕ или путем електронске поште на e-mail адресу: upravljanje@ekologija.gov.rs или поштом на адресу Министарство заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о  изменама и допунама Закона о заштити животне средине”.