ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022- 2031.ГОДИНЕ

Јавна расправа о Предлогу програма управљања отпадом у Републици Србији је спроведена у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије 05 Број: 353-12071/2021 од 22. децембра 2021. године у периоду од 23. децембра 2021. године до 11. јануара 2022. године.

Према Програму јавне расправе о Предлогу програма управљања отпадом учесници у јавној расправи су државни органи и јавне службе, стручна јавност као и други заинтересовани учесници.

Јавну расправу о Предлогу програма према спровело је Министартсво заштите животне средине.

Текст Предлога програма постављен је на интернет страници Министарства, на порталу Е-Управе а обавештење о томе и преко инстаграм профила Министарства животне средине.

У току јавне расправе одржана је видео конференција 30. децембра 2021. године, где је учествовало више од 50 учесника.

Примедбе, предлози, сугестије достављени су Министарству на електронску адресу sekretarijat@ekologija.gov.rs и поштом на адресу Министарство заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, са назнаком „ За јавну расправу о Предлогу програма управљања отпадом у републици Србији за период 2022-2031, године“

Добијене примедбе, предлози и сугестије су сагледани и размотрена је њихова могућност интегрисања у текст Предлога програма које су систематизоване у даљем тексту и које можете погледати овде.