Списак правних лица овлашћених за обављање послова мониторинга земљишта

 1. ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЉИШТЕ, ул. Теодора Драјзера 7, Београд,
  РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02283/2/2019-04 од 03.08.2020. године;
 2. НСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО, ул. Максима Горког 30, Нови Сад,
  РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02416/2/2019-04 од 03.08.2020. године;
 3. ИНСТИТУТ ВАТРОГАС Д.О.О. ул. Булевар војводе Степе 66, Нови Сад, РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02852/2/2019-04 од 03.08.2020. године;
 4. ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ, ул. Марка Миљанова 9 и 9А, Нови Сад,
  РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02743/2/2019-04 од 03.08.2020. године;
 5. ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ А.Д. ул. Јарослава Черног 80, Београд,
  РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02303/2/2019-04 од 03.08.2020. године.

 

Ажурирано: 17. 08. 2020. године.