Списак правних лица овлашћених за обављање послова мониторинга земљишта

Списак правних лица овлашћених за обављање послова мониторинга земљишта

Списак правних лица овлашћених за обављање послова мониторинга земљишта

1. ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЉИШТЕ, ул. Теодора Драјзера 7, Београд, РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02283/5/2019-04 од 26.07.2022. године;

2. ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО, ул. Максима Горког 30, Нови Сад, РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02416/4/2019-04 од 09.09.2022. године;

3. ИНСТИТУТ ВАТРОГАС Д.О.О. ул. Булевар војводе Степе 66, Нови Сад, РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02852/3/2019-04 од 07.10.2022. године;

4. ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ А.Д. ул. Јарослава Черног 80, Београд, РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02303/6/2019-04 од 13.09.2022. године;

5. АНАХЕМ Д.О.О. ул. Моцартова 10, Београд, РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02449/6/2019-04 од  30.09.2022. године;

6. ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „БЕОГРАД“ Д.О.О. Дескашева 7, Београд, РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02484/5/2020-04 од 06.06.2023. године;

7. ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР, Зелени Булевар 35, п.ф. 152, Бор, РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-00141/6/2021-04 од 22.09.2022. године;

8. MIPHEM Д.О.О. Звездара, Матице Српске 57е, Београд, РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-00585/5/2021-04 од 25.07.2022. године;

9. ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ, ул. Марка Миљанова 9 и 9А, Нови Сад, РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02743/4/2019-04 од 16.09.2021. године;

10. РЕА ЛАБ д.о.о., ул. Кичевска 19 , Београд, РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-00229/2/2022-04 од 09.06.2022. године.

11. АЕРОЛАБ д.о.о., Железничка 16, Београд - Земун, РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02007/2/2022-04 од 04.08.2022. године;

12. ИНСТИТУТ МОЛ д.о.о. Николе Тесле 15, Стара Пазова РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02214/2/2022-04 од 21.10.2022. године;

13. ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ ЗАШТИТУ НА РАДУ, ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ И РАЗВОЈ д.о.о. НОВИ САД - ОГРАНАК 27. ЈАНУАР НИШ, Булевар 12. фебруар 81, РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-00166/2023-04 од 09.05.2023. године;