Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

23. januara 2020.

Ženka sivog sokola (Falco peregrinus), koja je pronađena 21. januara 2020. godine u poslovnom soliteru Palata „Beograd“ (Beograđanka) nakon što je dospela u unutrašnjost zgrade, najverovatnije prilikom potere za plenom (golubovima), privremeno je zbrinuta u Zoološkom vrtu grada Beograda, s obzirom da nije mogla samostalno da izađe i odleti, ali i zbog potrebe da se izvrši pregled kako bi se utvrdilo da li je ptica povređena. (više…)

22. januara 2020.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić predsedavala je danas prvom sastanku Radne grupe za zaštitu vazduha u Republici Srbiji na kojem su dogovoreni hitni koraci koji će u najkraćem roku biti preduzeti kako bi se uticalo na smanjenje zagađenja vazduha u našoj zemlji. (više…)

21. januara 2020.

Na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije doneta je odluka o dostavljanju usvojene Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene Evropskoj komisiji u Brisel, čime se stvaraju uslovi za otvaranje još jednog veoma važnog poglavlja u 2020. godini u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. (više…)

21. januara 2020.

U skladu sa čl. 4. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 16 /18) Ministarstvo zaštite životne sredine objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnog konkursa za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2020. godini.

Godišnji plan raspisivanja javnog konkursa možete preuzeti ovde. (više…)

20. januara 2020.

Tokom 2019. godine Ministarstvo zaštite životne sredine je realizovalo dva projekta koji se odnose na ispitivanje kvaliteta i stanja zemljišta.

Završni izveštaj projekta „Utvrđivanje prirodnog fona pojedinih štetnih i opasnih materija u zemljištu na teritoriji istočne Srbije” se nalaze na linku:

Završni izveštaj projekta „Utvrđivanje osetljivosti zemljišta na teritoriji gradova Loznica i Valjevo i opština Mionica, Lajkovac i Koceljeva na proces acidifikacije u Republici Srbiji, sa merama za poboljšanje stanja ” se nalaze na linku. (više…)

17. januara 2020.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva u Republici Srbiji Šan Meklaud razgovarali su danas o prioritetnim pitanjima u oblasti zaštite životne sredine u našoj zemlji, mogućnostima saradnje u ovoj oblasti, razmenili iskustva u pogledu rešavanja problema zagađenja vazduha i razmenili mišljenja o pitanjima klimatskih promena u regionu i svetu. (više…)

17. januara 2020.

U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu: Zeleni fond), za pošumljavanje u 2020. godini, u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18). (više…)

16. januara 2020.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan u prisustvu predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić, šefa Delegacije Evropske unije ambasadora Sema Fabricija i predsednika opštine Raška Ignjata Rakitića, obišao je danas kontrolnu zgradu i postrojenja u fabrici za preradu otpadnih voda u Raškoj.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u selu Rvati kod Raške izgrađeno je u okviru projekta koje je finansirano iz pretpristupnih fondova Evropske unije, a koji obuhvata izgradnju glavnog kanalizacionog kolektora, obnovu i proširenje kanalizacione mreže i rekonstrukciju cevovoda za snabdevanje sirovom vodom, za šta je uloženo preko šest miliona evra. (više…)

16. januara 2020.

Srbija se nalazi u regionu koji ima problem sa aerozagađenjem, posebno u gradovima. I ne od juče.To traje desetinu godina. Najveći zagađivači vazduha u zimskim mesecima su termoenergetski i industrijski sektor, gradske toplane, i naročito individualne kotlarnice i saobraćaj. Problem erozagađenja dodatno usložnjavaju i geografski i mikroklimatski uslovi, nedostatak vetrova, košave, kiše. (više…)

KORISNI LINKOVI
Agencija za zaštitu životne sredine Republički hidrometeorološki zavod Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije Zavod za zaštitu prirode Srbije