Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

21. фебруара 2020.

Данас је у Палати Србија одржан састанак Заједничког тела за утврђивање последица бомбардовања Републике Србије по здравље људи и животну средину, које је основано Споразумом Министарства заштите животне средине, Министарства здравља, Министарства одбране и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Састанак је отворио министар заштите животне средине Горан Триван који је и председник Урпавног одбора и уједно и координатор свих активности, заједничког тела у оквиру кога делује Међуресорно координационо тело (МКТ), Савет, Национална мрежна лабораторија и Управни одбор (УО). (више…)

20. фебруара 2020.

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 20. фебруара 2020. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о амбалажи и амбалажном отпаду (у даљем тексту: Нацрт закона). (више…)

20. фебруара 2020.

Министар заштите животне средине Горан Триван разговарао је данас са председником удружења грађана „Новосадска бициклистичка иницијатива”, Марком Трифковићем, о предлозима ове организације за подстицај развоју бициклизма у Србији, који истовремено доприноси побољшању квалитета ваздуха. (више…)

19. фебруара 2020.

Министарство заштите животне средине, а на основу Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), 18. фебруара 2020. године донело je Прелиминарну ранг листу о додели средстава Зелног фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години. (више…)

19. фебруара 2020.

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, на основу члана 15. Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС” бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 и 95/18 – др. закон), расписује

Конкурс за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2020. години. (више…)

13. фебруара 2020.

На основу члана 38, а у вези члана 50. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 30/18),

       Влада доноси

Национални план за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих великих постројења за сагоревање

  1. УВОД

Овај документ представља Национални план за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих великих постројења за сагоревање[1] (у даљем тексту: NERP) у циљу смањења емисија загађујућих материја у ваздух из великих постројења за сагоревање чија је укупна улазна инсталисана топлотна снага једнака 50 MW или већа и која поседују употребну дозволу издату пре 1. јула 1992. године, а у недостатку употребне дозволе грађевинску дозволу или која су пуштена у рад пре 1. јула 1992. године. (више…)

12. фебруара 2020.

Србија хвата корак са светом примењујући нове зелене иновативне технологије, и поред међународне подршке, ослањајући се са пуним самопоуздањем у сопствену памет можемо остварити сигуран напредак у заштити животне средине и укупном развоју, рекао је министар заштите животне средине Горан Триван на свечаном отварању Зеленог дата центра у Вршцу, првог ове врсте у Србији и региону. (више…)

11. фебруара 2020.

У понедељак 10. фебруара 2020. године, Министарство заштите животне средине је у  сарадњи са Националним парком Ђердап вратило у природу jедну дугорепу сову (Strix uralensis) након  успешне рехабилитације у Зоолошком врту града Београда. (више…)

10. фебруара 2020.

Министар заштите животне средине Горан Триван разговарао је данас са амбасадором Краљевине Холандије у Републици Србији  Жил Арно Бешур Плухом о сарадњи две земље у области заштите животне средине.

Заједнички је оцењено да је сарадња две земље у области  заштите животне средине изузетно успешна, да су остварени добри резултати и да има још доста простора за развијање сарадње, посебно у области отпада и отпадних вода. (више…)

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Агенција за заштиту животне средине Републички хидрометеоролошки завод Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије Завод за заштиту природе Србије