Izdavanje dozvola za sakupljanje strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka,životinja i gljiva, u naučno istraživačke i edukativne  svrhe

Godina Izdato dozvola za sakupljanje strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, u naučno- istraživačke i edukativne svrhe
2014 44
2015 44
2016 40