• Драгоје Павловић

  Сектор за финансијско управљање и контролу

  Адреса: Омладинских бригада 1,
  11070 Нови Београд
  Тел. 011/
  e-адреса: dragoje.pavlovic[at]nullekologija.gov.rs

  Детаљније >

 • Александар Весић

  Сектор за  управљање животном срединoм

  Адреса: Омладинских бригада 1,
  11070 Нови Београд
  Тел. 011/31-32-572
  e-адреса: aleksandar.vesic[at]nullekologija.gov.rs

  Детаљније >

 • Јасмина Јовић

  Сектор за заштиту природе и климатске промене

  Адреса: Омладинских бригада 1,
  11070 Нови Београд
  Тел. 011/313-1359
  e-адреса: jasmina.jovic[at]nullekologija.gov.rs

  Детаљније >

 • Слободан Перовић, вршилац дужности

  Сектор за стратешко планирање и пројекте

  Адреса: Омладинских бригада 1,
  11070 Нови Београд
  Тел. 011/2600-433
  e-адреса: slobodan.perovic[at]nullekologija.gov.rs

  Детаљније >

 • Филип Абрамовић

  Сектор за управљање отпадом и отпадним водама

  Адреса: Омладинских бригада 1,
  11070 Нови Београд
  Тел. 011/313-2572
  e-адреса: filip.abramovic[at]nullekologija.gov.rs

  Детаљније >

 • Жељко Пантелић

  Сектор за надзор и предострожност у животној средини

  Адреса: др Ивана Рибара 91,
  11070 Нови Београд
  Тел. 011/22-85-089
  e-адреса: zeljko.pantelic[at]nullekologija.gov.rs

  Детаљније >

 • Биљана Филиповић-Ђушић, вршилац дужности

  Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

  Адреса: Омладинских бригада 1,
  11070 Нови Београд
  Тел. 011/260-0761
  e-адреса: biljana.filipovic[at]nullekologija.gov.rs

  Детаљније >