Upravljanje otpadom

Prekogranično kretanje otpada


Dozvole za upravljanje otpadom


DOKUMENTA:

 

Administrativne takse za izdavanje dozvola i potvrda za prekogranično kretanje otpada

Republička administrativna taksa za izdavanje Dozvola / Potvrda za prekogranično kretanje otpada *
 

10.05.2021.

Priručnik za transport opasnog otpada kao opasne robe koji je rađen u okviru PLACIII projekta sa ministarstvom saobraćaja

01.02.2021.

Instrukcija za izdavanje dozvola za transport otpada

Nadležnost: Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine i Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja

20.01.2018.

Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za prekogranično kretanje otpada

Uz zahtev za dobijanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada podnosi se dokumentacija u skladu sa Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uv

20.01.2018.