Priručnik za transport opasnog otpada kao opasne robe koji je rađen u okviru PLACIII projekta sa ministarstvom saobraćaja