Dodela Eko znaka proizvodima i uslugama

Opis

Eko znak Republike Srbije pripada tipu I oznaka o zaštiti životne sredine, što znači da je dobrovoljan, na višestrukim kriterijumima zasnovan program treće strane, u okviru kojega se dodeljuje licenca kojom se autorizuje upotreba oznaka o zaštiti životne sredine proizvoda, kojima se potvrđuje ukupna pogodnost proizvoda za životnu sredinu u okviru određene kategorije proizvoda, a koji je zasnovan na razmatranju životnog ciklusa.  Oznake ovog tipa definisane su standardom SRPS ISO 14024.

Za otpočinjanje procedure za dodelu Eko znaka nekom proizvodu ili uslugi neophodno je popuniti obrazac dat u prilogu i dostaviti dokumenta navedena u obrascu.

Za otpočinjanje procedure za dodelu Eko znaka nekom proizvodu ili uslugi neophodno je da proizvođač uplatiti Administrativnu taksu (tarifni br 190.) po proizvodu, kao i Troškove dodele prava na korišćenje ekološkog znaka prema “Pravilniku o visini troškova dodele prava na korišćenje ekološkog znaka“ Sl. Glasnik RS br 81/2010

Gde i kako

Prijava se podnosi:

Ministarstvu zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Zahtev se može predati u štampanoj formi na navedenom obrascu, na pisarnici Ministarstva ili u elektronskoj formi putem eMaila: 
Rade.Ostojic[at]eko.minpolj.gov.rs

Nakon prijave stranka će dobiti detaljno uputstvo o iznosima i brojevima računa na koje je neophodno uplatiti naovac za Administrativnu taksu i troškove postupka dodele prava na korišćenje Eko znaka.

Postupak dodele otpočinje u trenutku kada stranka dostavi Ministarstvu dokaz o uplati.