Instrukcija za izdavanje dozvola za transport otpada

Instrukcija za izdavanje dozvola za transport otpada

Nadležnost: Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine i Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja

Pravni osnov: Zakon o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS, broj 36/09,88/10,14/16) i Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju (Sl.gl.br. 68/2015)

Dozvole za transport otpada izdaju se u skladu sa odredbama člana 70. Zakona o upravljanju otpadom i u skladu sa odredbama Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, za prevoz otpada za sopstvene potrebe i za javni prevoz.

A) Izdavanje dozvole za transport otpada /prevoz za sopstvene potrebe:

  1. Dozvola za transport otpada, za sopstvene potrebe, izdaje se operateru ako poseduje dozvolu za skladištenje i/ili tretman otpada, samo za one vrste otpada koje su navedene u dozvoli za skladištenje i/ili tretman otpada;
  2. Dozvola za transport otpada, za sopstvene potrebe, izdaje se privrednom subjektu, operateru ili proizvođaču otpada, koji vršenjem svoje pretežne delatnosti proizvodi otpad, samo za one vrste otpada koje nastaju vršenjem pretežne delatnosti (npr. građevinska firma proizvodi građevinski otpad, tekstilna industrija proizvodi tekstilni otpad…)

B) Izdavanje dozvole za transport otpada /javni prevoz:

  1. Dozvola za transport se izdaje bez propisane Licence za prevoz, kada je reč o prevozu tereta kao pretežnoj delatnosti, vozilom čija je najveća dozvoljena masa do 3500 kg i koje je u vlasništvu ili u finansijskom lizingu podnosioca zahteva za izdavanje dozvole za transport opada;
  2. Dozvola za transport se izdaje uz dostavljanje propisane Licenca za prevoz, koju podnosilac zahteva za transport otpada pribavlja od Ministarstva nadležnom za poslove saobraćaja, u skladu sa odredbama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju;.

NAPOMENA: U skladu sa odredbama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, do 12.02.2018. godine, važe rešenja, uverenja i potvrde za javni prevoz koje su već izdate od strane Ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, tako da Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, na osnovu navedenih dokumenata i dokumentacije propisane Zakonom o upravljanju otpadom, može izdati dozvolu za transport otpada, podnosiocu zahteva.

Svi privredni subjekti koji obavljaju delatnost prevoza terata su u obavezi da do 12.02.2018. godine, usklade svoja poslovanja u skladu sa odredbama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju (Sl.gl.br. 68/2015).