Nadležnost

Ministarstvo obavlja poslove državne uprave, propisane članom 6. Zakona o ministarstvima („Sl. Glasnik RS“ br.128/2020), i to:


osnove zaštite životne sredine, sistem zaštite i unapređenja životne sredine, nacionalne parkove, inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine, primenu rezultata naučnih i tehnoloških istraživanja i istraživanja razvoja u oblasti životne sredine, sprovođenje Konvencije o učešću javnosti, dostupnosti informacija i pravu na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine, zaštitu prirode, zaštitu vazduha, zaštitu ozonskog omotača, klimatske promene, prekogranično zagađenje vazduha i vode, zaštitu voda od zagađivanja radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda, utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekata, zaštitu od velikog hemijskog udesa i učešće u reagovanju u slučaju hemijskih udesa, zaštitu od buke i vibracija, zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja, upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima, sprovođenje Konvencije o hemijskom oružju u skladu sa zakonom, upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom, stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, kao i druge poslove određene zakonom.