Inspekcija za zaštitu životne sredine

Spisak važećih propisa iz oblasti zaštite životne sredine i Tabela nadležnosti

Spisak važećih propisa iz oblasti zaštite životne sredine namenjen je, kako inspektorima, tako i pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima, da na jednom mestu i u svakom trenutku mogu raspolagati informacijom o propisima koji se primenjuju u ovoj oblasti


Planovi inspekcijskog nadzora za 2024. godinu

Sektor za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini, saglasno članu 10. stav 6. Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljuje planove inspekcijskog nadzora za 2024. godinu za:


  Spisak kontrolnih listi u Sektoru za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini

  U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 36/15) sačinjene su kontrolne liste Sektora.

  Inspekcija za zaštitu životne sredine

  Inspekcija za ribarstvo


  Liste kontrole u oblasti zaštite životne sredine za lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje


  Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru

  Brošuru možete preuzeti ovde.


  Obrazac predstavke (prijave) zbog ugrožavanja životne sredine/ribljeg fonda

  Obrazac prijave možete preuzeti ovde.


  Izveštaji

  Izveštaji Sektora za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini za 2023. godinu:


  Permanentno obrazovanje

   


  ARHIVA

  Planovi inspekcijskog nadzora za 2023. godinu

  Sektor za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini, saglasno članu 10. stav 6. Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljuje planove inspekcijskog nadzora za 2023. godinu za:

  Planovi inspekcijskog nadzora za 2022. godinu

  Sektor za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini, saglasno članu 10. stav 6. Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljuje planove inspekcijskog nadzora za 2022. godinu za:

  Planovi inspekcijskog nadzora za 2021. godinu

  Sektor za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini, saglasno članu 10. stav 6. Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljuje planove inspekcijskog nadzora za 2021. godinu za:

  Planovi inspekcijskog nadzora za 2020. godinu

  Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini, saglasno članu 10. stav 6. Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljuje planove inspekcijskog nadzora za 2020. godinu za:

  Planovi inspekcijskog nadzora za 2019. godinu za: 

  1. Inspekciju za zaštitu životne sredine
  2. Inspekciju za ribarstvo
  3. Inspekciju za zaštitu od jonizujućih zračenja *

   * ZAKON O RADIJACIONOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI I BEZBEDNOSTI („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 95/18) od 08.12.2018. godine, je stupio na  snagu narednog dana od dana njegovog objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/09 i 93/12). Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije koja je osnovana Odlukom Vlade nastavlja sa radom kao Direktorat. Direktorat preuzima iz Ministarstva zaštite životne sredine zaposlene koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite od jonizujućeg zračenja, kao i predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vršenje inspekcijskih poslova.

  Planovi inspekcijskog nadzora za 2018. godinu za:

  1. Inspekciju za zaštitu životne sredine
  2. Inspekciju za zaštitu od jonizujućih zračenja
  3. Inspekciju za ribarstvo

  Planovi inspekcijskog nadzora za 2017. godinu za:

  1. Inspekciju za zaštitu životne sredine
  2. Inspekciju za zaštitu od jonizujućih zračenja
  3. Inspekciju za ribarstvo

  Izveštaji Sektora za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini za 2022. godinu:

  Izveštaji Sektora za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini za 2021. godinu:

  Izveštaji Sektora za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini za 2020. godinu:

  Izveštaji Sektora za nadzor i preventivno delovanje životnoj sredini za 2019. godinu:

  Izveštaji Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini za prethodne godine:

  Izveštaji Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini za 2018. godinu:

  Izveštaji Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini za 2017. godinu: