Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina

Potrebna dokumentacija uz Zahtev za mišljenje za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na opremu koja služi neposredno za zaštitu životne sredine

POTVRDA DA ROBA, KOJA SE UVOZI, SLUŽI NEPOSREDNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Zahtev u okviru ovog administartivnog postupka se podnosi pisano na propisanom Obrascu sa pratećom dokumentacijom.

Zahtev za pribavljanje Potvrde se podnosi Ministarstvu zaštite životne sredine, na adresu Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd, naslovljen za Komisiju za oslobađanje od plaćanja carinskih dažbina za robu koja služi neposredno za zaštitu životne sredine.

Komisija će u skladu sa dobijenim preporukama za pojednostavljanje postupka, dok se ne uvede elektronska pisarnica, prihvatati da se prateća dokumentacija navedena u propisanom Obrascu zahteva od tačke pod r.br. 2 do tačke pod r.br. 5 podnese elektronskim putem na sledeće elektronske adrese

Predsednik Komisije marina.milojevic@eko.gov.rs

Sekretar Komisije nikola.matic@eko.gov.rs

Kontakt telefon 011/313-2572


Ostale informacije vezane za dokumentciju

Kupoprodajni ugovor: Kako se roba nabavlja iz uvoza, samim tim je moguće da je i kupoprodajni ugovor zaključen na stranom jeziku, Komisija prihvata kopiju Ugovora zajedno sa prevodom ugovora koji ne mora biti preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača. Ovo je preporuka za pojednostavljanje postupka s obzirom da veliki broj privrednih subjekata ima zaposlene ljude kompetentne da ugovor o kupoprodaji prevedu, samim tim se stvaraju ogromne uštede u novcu i vremenu, a nivo zaštite javnog interesa ostaje nepromenjen.

Dokaz o uplati republičke administrativne takse: U skladu sa preporukom za pojednostavljenje postupka Komisija prihvata kao dokaz o uplati republičke administrativne takse za izdavanje Potvrde, izvod sa poslovnog računa podnosioca zahteva bez pečata banke, imajući u vidu da je takav način plaćanja već prihvaćen kao validan na osnovu Mišljenja Ministarstva finansija br. 434-01-7/07-04 od 25.05.2009. godine, iako se isto poziva na odredbe Zakona o platnom prometu koje sada nisu na snazi, imajući u vidu da se promenom propisa nisu promenile obaveze banke o dostavljanju izvoda sa poslovnog računa klijentu.


Obrazac