SAFETY4TMF

Koordinisane aktivnosti prevencije i upravljanja katastrofama na objektima za upravljanje jalovinom od strane vlasti, opština i drugih zainteresovanih strana za rešenja koja smanjuju transnacionalne rizike i opasnosti

SAFETY4MF

Ministarstvo zaštite životne sredine je partner projekta SAFETY4TMF, u okviru Programa za dunavski region (Interreg Danube), za Republiku Srbiju. Projekat je zvanično počeo 1. januara 2024. godine i trajaće zaključno sa 30. junom 2026. godine. 


SAFETY4TMF projekat ima za cilj da unapredi aktivnosti prevencije, pripravnosti i upravljanja katastrofama potencijalnih transnacionalnih rizika u vezi sa rudarskim jalovištima u slivu reke Dunav. Kako bi uspostavio solidnu osnovu, SAFETY4TMF će analizirati politike i procedure, zainteresovane strane i prakse saradnje i mapirati postojeća rudarska jalovišta. Zasnovan na tim informacijama, unaprediće i uskladiti izgradnju nacionalnih i transnacionalnih kapaciteta, i pratiti pristup usmerene razmene znanja i zajedničkog razvoja orijentisan na praksu sa on-line i oflajn obukama, radionicama, konferencijama, posetama eksperata i saradnjom za transnacionalne akcije i primenljiva rešenja koja poboljšavaju bezbednost rudarskih jalovišta. Raznovrsno partnerstvo ministarstava, opština, sektorskih/akademskih aktera i tematskih nevladinih organizacija, 17 partnera iz 10 država podunavskog regiona, koje podržavaju međunarodne organizacije, čini SAFETY4TMF sposobnim da poveća bezbednost rudarskih jalovišta u slivu reke Dunav, putem primenljivih rešenja i poboljšanih lokalnih, nacionalnih i makroregionalnih politika. 
 

 

www.facebook.com/s4tmf

www.instagram.com/safety4tmf

www.linkedin.com/company/safety4tmf

www.interreg-danube.eu/projects/safety4tmf