Najavе

Obaveštenje o početku izrade Strategije za zaštitu životne sredine sa Akcionim planom

Ministarstvo zaštite životne sredine, u skladu Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS'', broj 30/18), obaveštava zainteresovanu javnost o početku izrade Strategije za zaštitu životne sredine sa Akcionim planom (u daljem tekstu: Strategija).

13.09.2022.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

24.12.2021.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

24.12.2021.

Poziv za učešće na video konferenciji u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva predstavnike državnih organa i organizacija, privredne subjekte, poslovna udruženja, stručnu javnost, međunarodne organizacije, organizacije civilnog društva i druga zainteresovana lica, da učestvuju na video konferenciji koja se sprovodi u okviru Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

 

08.12.2021.

Treća konferencija - Javne konsultacije u postupku predstavljanja Nacrta programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Treća Konferencija - Javne konsultacije u postupku predstavljanja Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, održaće se u petak, 29. oktobra 2021. godine, sa  početkom  u  10  časova.  Zinteresovanim  stranama  će  biti omogućeno učešće putem Zoom platforme.

 

 

28.10.2021.

POZIV ZA UČEŠĆE NA VIDEO KONFERENCIJI U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O PREDLOGU PROGRAMA UPRAVLjANjA OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2021. DO 2024. GODINE

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da učestvuju na video konferenciji koja se sprovodi u okviru Javne rasprave o Predlogu programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2021. do 2024. godine.

29.09.2021.

U petak druga konferencija za izradu Nacrta programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Druga konferencija povodom pripreme Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, biće održana u petak, 10. septembra 2021. godine, sa početkom u 10 časova, u sali hotela „Falkensteiner“ u Beogradu. Zainteresovanim stranama će biti omogućeno učešće putem Zoom platforme.

07.09.2021.

NAJAVA

Ministarstvo zaštite životne sredine zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Globalnim fondom za životnu sredinu – GEF organizuje kampanju „Ne pali strnjiku!“ u cilju podizanja svesti građana o negativnim posledicama koje izaziva paljenje strnjike na otvorenom.
 

24.08.2021.

Javna rasprava sa prezentacijom Nacrta zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini zakazana za 15. jun

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost, predstavnike lokalnih samouprava, stručnih organizacija, udruženja i druge zainteresovane strane da uzmu učešće u javnoj raspravi povodom Nacrta zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini.

09.06.2021.

Prva konferencija o izradi Nacrta programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

12.04.2021.