„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ ogranak Beograd - Rešenje o obustavljanju  postupka za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnja privremene baze postrojenja za izgradnju Moravskog koridora (Autoput E-761, Pojate-Preljina)

„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ ogranak Beograd - Rešenje o obustavljanju  postupka za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnja privremene baze postrojenja za izgradnju Moravskog koridora (Autoput E-761, Pojate-Preljina)

„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ ogranak Beograd, ul. Resavska br. 23 Beograd, - Rešenje o obustavljanju  postupka za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnja privremene baze postrojenja za izgradnju Moravskog koridora (Autoput E-761, Pojate-Preljina) na km 85+000 na parcelama u KO Miločaj, na teritoriji grada Kraljeva, možete preuzeti ovde.