Nosioca projekta: „PUNAI SERBIA“ d.o.o., Kraljevo - Rešenje o obustavljanju postupka za odlučivanje o potrebi  procene uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za proizvodnju vatrostalnih opeka i masa, na k.p.br.4669/1 KO Kraljevo

Nosioca projekta: „PUNAI SERBIA“ d.o.o., Kraljevo - Rešenje o obustavljanju postupka za odlučivanje o potrebi  procene uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za proizvodnju vatrostalnih opeka i masa, na k.p.br.4669/1 KO Kraljevo

Nosioca projekta: „PUNAI SERBIA“ d.o.o., Kraljevo - Rešenje o obustavljanju postupka za odlučivanje o potrebi  procene uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za proizvodnju vatrostalnih opeka i masa, na k.p.br.4669/1 KO Kraljevo, možete preuzeti ovde.