Nosioca projekta:„Aerodromi Srbije“d.o.o., Niš-Rešenje o obustavljanju postupka za odlučivanje o potrebi  procene uticaja na životnu sredinu projekta: Hangar 1 - međunarodni putnički terminal aerodroma „Rosulje“ u Kruševcu K.P. broj 3177,KO Parunovac, Kruševac

Nosioca projekta:„Aerodromi Srbije“d.o.o., Niš-Rešenje o obustavljanju postupka za odlučivanje o potrebi  procene uticaja na životnu sredinu projekta: Hangar 1 - međunarodni putnički terminal aerodroma „Rosulje“ u Kruševcu K.P. broj 3177,KO Parunovac, Kruševac

Nosioca projekta: „Aerodromi Srbije“ d.o.o., Niš - Rešenje o obustavljanju postupka za odlučivanje o potrebi  procene uticaja na životnu sredinu projekta: Hangar 1 - međunarodni putnički terminal aerodroma „Rosulje“ u Kruševcu K.P. broj 3177, KO Parunovac, Kruševac, možete preuzeti ovde.