Rešenje o obustavljanju postupka davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:Upotreba neopasnog otpada kao alternativnih sirovina u sirovinskoj mešavini u postojećim postrojenjima u kompleksu fabrike Moravacem d.o.o. u Popovcu

Rešenje o obustavljanju postupka davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:Upotreba neopasnog otpada kao alternativnih sirovina u sirovinskoj mešavini u postojećim postrojenjima u kompleksu fabrike Moravacem d.o.o. u Popovcu

Nosioca projekta: ''Moravacem“ d.o.o., Popovac - Paraćin, - Rešenje o obustavljanju postupka davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Upotreba neopasnog otpada kao alternativnih sirovina u sirovinskoj mešavini u postojećim postrojenjima u kompleksu fabrike Moravacem d.o.o. u Popovcu, na k.p. broj 2226 KO Popovac, Opština  Paraćin, možete preuzeti ovde.