Brzmin d.o.o. Brzeće - Rešenje o obustavljanju postupka odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta ozakonjenja objekta apartmanskog tipa za smeštaj radnika spratnosti P+0, KO Kopaonik u granicama Nacionalnog parka „Kopaonik“ opština Raška

Brzmin d.o.o. Brzeće - Rešenje o obustavljanju postupka odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta ozakonjenja objekta apartmanskog tipa za smeštaj radnika spratnosti P+0, KO Kopaonik u granicama Nacionalnog parka „Kopaonik“ opština Raška

Brzmin d.o.o. Brzeće - Rešenje o obustavljanju postupka odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta ozakonjenja objekta apartmanskog tipa za smeštaj radnika spratnosti P+0 na kp.br. 1505/1 i 1505/2 KO Kopaonik u granicama Nacionalnog parka „Kopaonik“ na teritoriji opštine Raška, možete preuzeti OVDE.