Poziv za učešće na video konferenciji u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

Poziv za učešće na video konferenciji u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva predstavnike državnih organa i organizacija, privredne subjekte, poslovna udruženja, stručnu javnost, međunarodne organizacije, organizacije civilnog društva i druga zainteresovana lica, da učestvuju na video konferenciji koja se sprovodi u okviru Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

 

Video konferencija o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine održaće se 16. decembra 2021. godine od 11:00 - 13:00 časova putem Webex platforme.  

Video konferenciji se može pristupiti putem linka:

Meeting link:

https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=m80482c53cbea9d9b0ebe2… 

Meeting number:

2377 967 9246

Password:

ZTpNFYFt792

 

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine sprovodi se u periodu od 2. decembra 2021. godine do 21. decembra 2021. godine. 

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine objavljen je na sajtu Ministartva zaštite životne sredine  i možete ga preuzeti sa sledećeg linka.