JKP „Duboko“ Užice - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za idejni projekat mobilno postrojenje za tretman otpada (usitnjavanje) – drobilica, zaveden pod brojem 353-02-00124/2022-03 od 19.01.2022

JKP „Duboko“ Užice - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za idejni projekat mobilno postrojenje za tretman otpada (usitnjavanje) – drobilica, zaveden pod brojem 353-02-00124/2022-03 od 19.01.2022

Na osnovu čl. 10 i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Nosilac projekta, JKP „Duboko“ Užice, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za idejni projekat mobilno postrojenje za tretman otpada (usitnjavanje) – drobilica, zaveden pod brojem 353-02-00124/2022-03 od 19.01.2022

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija  424, kao i na službenom  sajtu  ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.