INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KANTI I KONTEJNERA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KANTI I KONTEJNERA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2021. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 149/20 i 40/21) na Razdelu 25, Ministarstvo zaštite životne sredine, Glava 25.0 - Ministarstvo zaštite životne sredine, Programska aktivnost 0406-Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima, Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost 5003 – Nabavka opreme za sakupljanje i reciklažu, 512
Ekonomska klasifikacija – mašine i alati, opredeljena su sredstva u iznosu od 230,000,000 dinara.
Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 23. februara 2021. godine, na svom zvaničnom sajtu objavilo Javni poziv lokalnim samoupravama kojim iste poziva da dostave podatke o svojim potrebama u vezi sa opremom za sakupljanje otpada, sve u cilju unapređenja i zaštite životne sredine.
Rok za podnošenje podataka je 25. februara 2021. godine do 16 časova.
Na javni poziv odazvalo se 34 jedinica lokalne samouprave.
Na osnovu iskazanh potreba jedinica lokalnih samouprava, odlučeno je da se sprovede javna nabavka sa ciljem obezbeđivanja tražene opreme za sakupljanje i reciklažu otpada.
Sredstva za finansiranje predmetne javne nabavke obezbeđena su Zakonom o budžetu za 2021. godinu na Razdelu 25, Ministarstvo zaštite životne sredine, Glava 25.0 - Ministarstvo zaštite životne sredine, Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, finansijskim planom Ministarstva zaštite životne sredine za 2021. godinu kao i Planom javnih nabavki za 2021. godinu, na kontu 512400.
Ugovor o kupovini opreme za sakupljanje i reciklažu otpada-kante za smeće, kontejneri i đubrijeri, zaključen je 07.06.2021. godine-Partija 2, po sprovedenom postupku javne nabavke pokrenutog Odlukom o sprovođenju postupka broj 404-02-42/21-09 od 28.04.2021. godine.
Ugovor je zaključen po osnovu Odluke o dodeli ugovora broj 404-02-42/3/21-09 od 2.06.2021. godine, koja je objavljena na Portalu javnih nabavki.
Ukupna količina kanti po konkursnoj dokumentaciji iznosila je 3.225, a kontejnera 2.940.
Ugovorena vrednost opreme je 61.869.795,00 dinara bez PDV.

Spisak jedinica lokalne samouprave, vrste i količine opreme date na korišćenje, dat je u Tabeli kako sledi:

JLS KANTE KONTEJNERI
Bela Crkva

131

50

Vranje

131

120

Arilje  

50

Prijepolje

131

120

Boljevac

131

120

Novi Pazar  

120

Gornji Milanovac

131

120

Žitište

131

50

Nova Varoš  

120

Bosilegrad

131

120

Kragujevac

131

120

Zaječar

131

30

Novi Kneževac

131

40

Priboj

131

120

Požarevac

131

120

Stara Pazova

131

120

Valjevo 131  
Kraljevo 131 120
Knić   120
Loznica 104 120
Negotin   120
Sjenica   120
Topola   50
Sombor 131  
Žitorađa 131 120
Bujanovci 131 120
Smederevo   120
Srbobran 131 30
Irig 103 50
Kikinda 131  
Niš 131 120
Vranjska Banja 5 21
Brus 131 50
Temerin 131 120