Dozvole za merenje kvaliteta vazduha i dozvole za merenje emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja

Potrebna dokumentacija:

Uz zahtev za dobijanje dozvole za merenje kvaliteta vazduha i/ili emisije u vazduhu, potrebno je priložiti:

  1. Popunjene obrasce iz pravilnika
  2. Propratnu dokumentaciju (dokumentacija za merenje emisijedokumentacija za merenje kvaliteta vazduha).

Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 13.130,00 dinara na žiro račun broj: 840-742221843-57 model: 97 poziv na broj: 50-016

Navedenu dokumentaciju pravno lice dostavlja na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Odeljenje za zaštitu vazduha i ozonskog omotača
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Napomena:

U slučaju izmena podataka navedenih u važećoj dozvoli za merenje emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja i/ili dozvoli za merenje kvaliteta vazduha, podnosi se zahtev za reviziju dozvole.

Tom prilikom, uz zahtev za reviziju dozvole podnose se popunjeni obrasci iz Pravilnika i propratna dokumentacija, koji se odnosi na izmenu podataka, kao i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 3.800,00 dinara na žiro račun broj: 840-742221843-57 model: 97 poziv na broj: 50-016


Spisak pravnih lica sa važećim ovlašćenjima za merenje emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja, možete preuzeti ovde.

Spisak pravnih lica sa važećim ovlašćenjima za merenje kvaliteta vazduha (nivoa zagađujućih materija u vazduhu), možete preuzeti ovde.