Vujović ugostila studente FPN-a, koji su započeli stručnu praksu u Ministarstvu

irena

Vujović ugostila studente FPN-a, koji su započeli stručnu praksu u Ministarstvu

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović ugostila je danas studente master studija Fakulteta političkih nauka u Beogradu, sa smera Ekološka politika, koji su započeli stručnu praksu u Ministarstvu zaštite životne sredine. Sastanku je prisustvovao i prodekan ovog fakulteta, profesor dr. Darko Nadić.

Stručna praksa je predviđena Sporazumom o saradnji koji su prošle godine potpisali Vujović i Nadić, sa ciljem da se studentima završnih godina i postdiplomcima omogući da steknu praktična iskustva i unaprede znanja iz ove oblasti.

irena

- Kada smo potpisali Sporazum, želja nam je bila da unapredimo saradnju dve institucije, kako bismo stvorili uslove da se podrži što veći broj mladih i obrazovanih ljudi u profesionalnom usavršavanju. Podrškom u njihovom profesionalnom razvoju, kroz uključivanje mladih sa fakultetskom diplomom u procese strateškog planiranja i razvoj javnih politika, dajemo im još jedan motiv da po završetku studija ostanu u Srbiji i upotrebe stečene veštine u svojoj zemlji. Stručna praksa je odličan način za postdiplomce da nadograde teorijska znanja koja su stekli tokom studija i sigurna sam da će ih praktičan rad u Ministarstvu profesionalno obogatiti, kao i da će u daljem radu na najbolji način doprinositi unapređenju zaštite životne sredine, a time i boljem kvalitetu života za sve nas – rekla je ministarka Vujović.

 irena

Studenti obavljaju praksu do kraja septembra 2022. godine, i to u sektorima za zaštitu prirode i za upravljanje životnom sredinom, zatim sektoru za upravljanje otpadom i otpadnim vodama i u sektoru za strateško planiranje, projekte, međunarodnu saradnju, evropske integracije i klimatske promene.

 

Na svakom sektoru, delegirani su predstavnici Ministarstva koji će upoznati studente sa delokrugom rada i sistematizacijom Ministarstva, zakonodavnim okvirom i donošenjem propisa i drugim aktivnostima sektora. Studenti imaju priliku i da  upoznaju praćenje realizacije projekata i implementacije međunarodnih konvencija, sporazuma, zakona i druge propise i aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine.