Vujović u Pirotu: Kvalitet vode i vazduha u graničnim okvirima

Вујовић1

Vujović u Pirotu: Kvalitet vode i vazduha u graničnim okvirima

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović prisustvovala je današnjoj sednici Kriznog štaba u Pirotu gde je nakon prevrtanja cisterne sa amonijakom 26. decembra na teritoriji ove opštine i dalje vanredna situacija.

Vujović2Podsećajući da je juče zahvaljujući brzoj reakciji Agencije za zaštitu životne sredine postavljena mobilna stanica za merenje kvaliteta vazduha na kojoj je instaliran i analizator koji pokazuje koncentraciju amonijaka, Vujović je rekla da Ministarstvo zaštite životne sredine od početka prati stanje na terenu.

Vujović3„Ono što je pre svega važno za građane Pirota i Bele Palanke je da je kvalitet vazduha, odnosno koncentracija amonijaka u okviru graničnih vrednosti. Takođe, analiza kvaliteta vode u  Nišavi je pokazala da je na jednoj od dve lokacije sa kojih su uzorci uzeti voda nešto lošijeg kvaliteta. Kvalitet vode se prati i tokom dana uzeće se uzorci još 4 puta kako bi se uradile dodatne analize. Naši inspektori će uzorke zemljišta uzeti kada se uklone vagoni i kada lokacija bude bezbedna i pristupačna, a javnost ćemo redovno obaveštavati i o kvalitetu vode i vazduha kao i o svim dobijenim rezultatima i naravno, preporukama“, rekla je Vujović naglašavajući da  blisko sarađuje i ima neprekidnu komunikaciju sa drugim ministrima i relevantnim institucijama jer Ministarstvo na osnovu rezultata daje preporuke Štabu za vanredne situacije.

Vujović je zahvalila gradonačelniku Pirota Vladanu Vasiću i svim članovima Kriznog štaba za pravovremenu reakciju i sprečavanje ekološke katastrofe izražavajući optimizam da će se situacija brzo normalizovati.