Vujović potpisala ugovore, reciklerima dve milijarde dinara

Вујовић потписала уговоре, рециклерима две милијарде динара

Vujović potpisala ugovore, reciklerima dve milijarde dinara

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović potpisala je danas sa operaterima postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada, ugovore o dodeli podsticajnih sredstava, na osnovu kojih im je za prethodnu godinu, ministarstvo dodelilo dve milijarde dinara.

Vujović je istakla da su operateri koji su dobili sredstva, u prošloj godini preradili oko 106.000 tona otpada, u koje spada i opasan otpad.

Vujović potpisala ugovore, reciklerima dve milijarde dinara- To znači da su recikleri ukupno preradili oko 22.000 kamiona različite vrste otpada za godinu dana. Reč je pre svega o otpadnim gumama, električnoj i elektronskoj opremi, akumulatorima, uljima. Ukoliko bi se ovakav otpad nepropisno odlagao, a posebno u tako velikim količinama, to bi negativno uticalo na životnu sredinu. Zato Ministarstvo zaštite životne sredine iz godine u godinu podržava privredna druš tva koja se bave reciklažom takvog otpada. Nastavićemo sa ovom praksom i ubuduće, jer se kroz proces reciklaže otpad ponovo koristi na najbolji način, kao sekundarna sirovina, za dobijanje energije ili proizvodnju kesa za višekratnu upotrebu – rekla je Vujović.

Ministarka je navela da su sredstva dodeljena za ukupno 23 privredna društva, nakon javnog konkursa, koji je sproveden u periodu od 10. juna 2020. do kraja januara 2021. godine.

- Recikleri rade značajan posao i zato je važno da ih u tome podržimo. Sa jedne strane, kroz preradu specifične vrste otpada, umesto smeća dobijamo nove proizvode i novu vrednost, a sa druge, u procesu prikupljanja i tretmana otpada otvorena su brojna radna mesta. Recikleri, zajedno sa preduzećima koja se bave prikupljanjem i transportom posebnih tokova otpada, zapošljavaju više od 14.000 ljudi – rekla je Vujović.