Vujović: U Beogradu od sutra kreću zajedničke kontrole republičkih i gradskih inspektora

Vujović: U Beogradu od sutra kreću zajedničke kontrole republičkih i gradskih inspektora

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović najavila je danas da će od ponedeljka, 1. novembra 2021. godine, republički inspektori zaštite životne sredine krenuti u koordinisan nadzor, zajedno sa inspekcijom Grada Beograda, kako bi se uverili da privredni subjekti i ustanove na terirotiji Beograda preduzumaju sve propisane mere kako ne bi dolazilo do prekoračenja emisija zagađujućih materija u vazduh.

- Na zahtev Ministarstva koje vodim, inspektori za zaštitu životne sredine Grada Beograda od sutra kreću u vanrednu kontrolu na teritoriji prestonice,  a u toj akciji će ih podržati republički inspektori. Nadzor će se raditi u gradskim toplanama i ustanovama koje imaju sopstvene kotlarnice, a za koje je nadležna lokalna samouprava. Cilj nam je da zajedničkim angažovanjem pojačamo kontrolu i osiguramo poštovanje Zakona o zaštiti vazduha. Republički inspektori zaštite životne sredine su u proteklih mesec dana obavili oko 20 kontrola u privrednim subjektima i ustanovama, a dobra vest je da uglavnom nisu utvrđene veće nepravilnosti – rekla je Vujović.

Ministarka je podsetila da su početkom godine usvojene izmene i dopune Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh, kojom su prvi put obuhvaćeni objekti čija delatnost ima uticaj na aerozagađenje.

- Budući da se ranije veliki broj pritužbi građana odnosio na mala postrojenja koja su izvor zagađenja, novom uredbom je kontrola tih objekata u nadležnosti inspekcije za zaštitu životne sredine. Obuhvaćena su i postrojenja za direktno grejanje, sušenje ili drugi način obrade predmeta i materijala, poput peći za ponovno zagrevanje ili za termičku obradu. U narednom periodu nas očekuju pojačane kontrole, kako bismo i na taj način doprineli da se unapredi kvalitet vazduha – rekla je Vujović.