Vujović: Građani Srbije zaslužuju tačne podatke o kvalitetu vazduha

Вујовић: Грађани Србије заслужују тачне податке о квалитету ваздуха

Vujović: Građani Srbije zaslužuju tačne podatke o kvalitetu vazduha

Sve češće čujemo kako je Beograd najzagađeniji grad na svetu, o čemu pojedini mediji u Srbiji izveštavaju preuzimajući podatke sa raznih sajtova i aplikacija poput waqi.info, airvisual.com i drugih, koji su neverifikovani i netačni, čime se građani dovode u zabludu, izjavila je danas ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović.

Ministarka je kao primer navela prikaz podataka objavljenih na sajtu www.waqi.info koji je prema ažuriranim podacima u 11 časova pokazao da je PM2.5 na lokaciji Beograd - Stari grad iznosio 61 mikrogram po kubnom metru, dok su u isto vreme zvanični i verifikovani podaci na sajtu www.amskv.sepa.gov.rs pokazali koncentraciju PM2.5 na istoj lokaciji od 16,9 mikrograma po kubnom metru.

Vujović: Građani Srbije zaslužuju tačne podatke o kvalitetu vazduhaVujović je istakla da podaci koje prikazuje sajt www.waqi.info nisu tačni i da njihov izvor nije Agencija za zaštitu životne sredine kako navode. Ona je dodala i da pomenuti sajt navodi da svi podaci koje prikazuje nisu validni u momentu objavljivanja i da mogu biti izmenjeni zbog kvaliteta podataka.

- Građani Srbije zaslužuju da imaju tačne i pouzdane informacije o kvalitetu vazduha koji udišu. Apelujem na sve da se prilikom informisanja šire javnosti rukovode zvaničnim podacima, a ne podacima sa nepouzdanih sajtova za koje nije utvrđeno na osnovu kojih kriterijuma objavljuju podatke. Agencija za zaštitu životne sredine meri kvalitet vazduha u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije i koristi međunarodno priznate metode i standarde, zbog čega su ti podaci jedino relevantni – poručila je Vujović.