Ministarstvo zaštite životne sredine ispituje kvalitet vode reke Nišave

Ministarstvo zaštite životne sredine ispituje kvalitet vode reke Nišave

Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine su 26. decembra 2022. godine, u prisustvu vodnog inspektora, izvršili vanredno uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta vode reke Nišave, nakon akcidenta nastalog prevrtanjem cisterne sa amonijakom na teritoriji opštine Pirot (potez Pirot-Staničenje).  Tokom uzorkovanja nije uočena promena boje i mirisa vode, niti su uočene vidljive otpadne materije.

Na osnovu dosadašnjih rezultata analiza uzoraka vode, dobijene vrednosti opštih fizičko hemijskih parametara (pH vrednost, elektroprovodljivost, rastvoreni kiseonik, procenat zasićenja vode kiseonikom, hemijska potrošnja kiseonika, nitriti, nitrati, ortofosfati, hloridi i sulfati) odgovarale su propisanim graničnim vrednostima za I i II klasu kvaliteta površinskih voda.

Izmerena vrednost amonijačnog azota je u jednom uzorku odgovarala II klasi kvaliteta površinskih voda, dok je u drugom neznatno prelazila propisanu graničnu vrednost za II klasu kvaliteta, odnosno odgovarala je III klasi kvaliteta površinskih voda. Tokom dana uradiće se analize i na ukupni azot, ukupni organski ugljenik i ukupni fosfor.

Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine će i tokom današnjeg dana izvršiti uzorkovanje vode iz reke Nišave.