Delegacija Srbije na međunarodnoj konferenciji o životnoj sredini “Stokholm+50“

DokicPavkov

Delegacija Srbije na međunarodnoj konferenciji o životnoj sredini “Stokholm+50“

Međunarodna dvodnevna konferencija na visokom nivou “Stokholm+50: zdrava planeta za prosperitet svih – naša odgovornost, naša prilika”, na kojoj učestvuje delegacija Republike Srbije, i kojom se obeležava 50 godina od prve konferencije Ujedinjenih nacija o životnoj sredini, počela je danas u prestonici Švedske.

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović obratiće se na konferenciji i predstaviće preporuke nastale nakon sveobuhvatnih nacionalnih konsultacija, koje je Srbija sprovela uoči ovog međunarodnog skupa. Tokom nacionalnih konsultacija, relevantni akteri su imali priliku da iznesu stavove, uključujući predstavnike državnih organa, lokalne vlasti, akademsku zajednicu, civilno društvo, poslovni sektor i omladinu.

Srbija je posvećena rešavanju svih izazova u oblasti zaštite životne sredine koji su identifikovani tokom konsultacija, kao i jačanju međusektorske saradnje i institucionalnog okvira, transparentnosti, dostupnosti podataka, stvaranju pravičnog sistema subvencija i uvođenju kazni za nanošenje štete životnoj sredini.

Kroz sveobuhvatne dijaloge, identifikovane su mogućnosti i prioritetne akcijame za ubrzanje implementacije održivog razvoja u narednim godinama. Važan alat za zelenu tranziciju jeste Zelena agenda za Zapadni Balkan, čije sprovođenje će doprineti i ispunjenje obaveza Srbije u okviru pregovaračkog Poglavlja 27- Životna sredina i klimatske promene.

 Konferencija u Stokholmu održava se 2. i 3. juna 2022. godine, u organizaciji Kraljevine Švedske i uz podršku Vlade Kenije i Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP). Na skupu će vlade širom diskutovati o procesima i postignućima u oblasti životne sredine u prethodnih pet decenija, ali i o planovima i ciljevima za budućnost. Posebna pažnja biće posvećena dijalozima na temu  „Promišljanja o urgentnosti delovanja ka ozdravljenju planete i ostvarenju opšteg prosperiteta“, „Postizanje održivog i inkluzivnog oporavka od pandemije KOVID-19“ i „Ubrzanje implementacije ekološke dimenzije održivog razvoja u kontekstu Decenije za akciju“.