Danas se obeležava Međunarodni dan biodiverziteta

db

Danas se obeležava Međunarodni dan biodiverziteta

Danas se  obeležava Međunarodni dan biodiverziteta, koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila u decembru 2000. godine, kako bi se povećalo razumevanje i svest o pitanjima biodiverziteta, i u znak sećanja na usvajanje teksta Konvencije o biološkoj raznovrsnosti iz 1992. godine.

Globalna tema ove godine je „Izgradnja zajedničke budućnosti za celokupan život” (“Building a Shared Future for all Life”), koja naglašava da je odgovor na izazove održivog razvoja upravo u zaštiti biodiverziteta kroz rešenja bliska prirodi.

Zaštita biodiverziteta u Srbiji ostvaruje se kroz mere zaštite i unapređenja vrsta, populacija, prirodnih staništa i ekosistema u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode.

Površina zaštićenih područja trenutno iznosi 7,81% teritorije Srbije, dok je Ekološkom mrežom, koja je uspostavljena radi očuvanja tipova staništa od posebnog značaja za zaštitu i očuvanje staništa divljih vrsta flore i faune, zaštićeno više od 20% teritorije Srbije.

Program zaštite prirode Republike Srbije za period 2021. do 2023. godine, donet je 2021. godine u skladu sa  Zakonom o planskom sistemu, Strateškim planom UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti za period od 2011-2020. godine i Aiči ciljevima zaštite biodiverziteta, kao i odlukama donesenim na redovnim zasedanjima Konferencija članica ove konvencije i drugim potvrđenim međunarodnim ugovorima za zaštitu prirode, očuvanje biološke raznovrsnosti i promene klime. Ovaj strateški dokument biće revidiran nakon usvajanja novog globalnog okvira za biodiverzitet.

Novi globalni okvir zaštite biodiverziteta biće usvojen ove godine na 15. zasedanju članica UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti sa ciljem zaustavljanja gubitka biodiverziteta i ispunjavanja vizije do 2050. godine – “Živeti u skladu sa prirodom”.