OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE "STABLO KOPRIVIĆA U ULICI VOJVODE BOJOVIĆA U NOVOM SADU”

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE "STABLO KOPRIVIĆA U ULICI VOJVODE BOJOVIĆA U NOVOM SADU”

Stablo

Na osnovu člana 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka,  14/16, i 95/18-dr. zakon i 71/21) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Spomenik prirode „Stablo koprivića u Ulici Vojvode Bojovića u Novom Sadu”.

Prirodno dobro koje se stavlja pod zaštitu nalazi se u dvorištu grčkokatoličke Plebanije, na početku ulice Vojvode Bojovića, u naselju Rotkvarija, u Novom Sadu, gradu koji teritorijalno pripada Južnobačkom okrugu, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Republika Srbija.

Predlog zaštite zasniva se na izvršenoj valorizaciji dendrološke i ambijentalne vrednosti stabla koprivića (Celtis australis L.) čije dimenzije, starost i očuvanost omogućuju da se uvrsti u spomenike prirode, botaničkog karaktera.

SP „Stablo koprivića u Ulici Vojvode Bojovića u Novom Sadu” zauzima površinu od 133 m2 koja predstavlja projekciju krošnje stabla koprivića na podlozi i obuhvata deo katastarske parcele broj 9774/5 (KO Novi Sad I), potes Vojvode Bojovića broj 2, koja se nalazi u državnoj svojini. Imalac prava korišćenja je Grčkokatolička crkvena opština. Na području spomenika prirode uspostavlja se režim zaštite III stepena.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) SP „Stablo koprivića u Ulici Vojvode Bojovića u Novom Sadu” svrstava se u III kategoriju – zaštićeno područje lokalnog značaja.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio je 26. novembra 2021. godine Studiju zaštite Spomenika prirode „Stablo koprivića u Ulici Vojvode Bojovića u Novom Sadu” Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja i izvoda iz Studije zaštite na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode.