OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "PLANINA JELICA"

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "PLANINA JELICA"

PIO Planina Jelica

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon i 71/21) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Predeo izuzetnih odlika „Planina Jelica”.

PIO „Planina Jelica” nalazi se u zapadnoj Srbiji, južno od Čačka i severnoistočno od Guče. Prema administrativnoj podeli pripada teritorijama gradova Čačak i Kraljevo i opštine Lučani.

Planina Jelica predstavlja prirodnu granicu između Dragačeva i Čačanske kotline – u severozapadnom delu prelazi u Ovčar planinu, a u jugoistočnom delu se nadovezuje na područje Pekčanice. Zahvaljujući svom relativno izolovanom položaju, područje koje se predlaže za zaštitu spada u zone očuvane prirode i specifičan je sklop biološke, geološke i predeone raznovrsnosti i kulturno-istorijskog nasleđa.

Ukupna površina PIO „Planina Jelica” iznosi 6196,24 ha. Prema strukturi površina katastarskih opština (Grad Čačak: KO Atenica, KO Banjica, KO Brezovica, KO Ježevica, KO Loznica, KO Petnica, KO Premeća, KO Rajac i KO Trnava; Grad Kraljevo: KO Lazac; Opština Lučani: KO Goračići, KO Grab, KO Guberevci, KO Kaona, KO Milatovići i KO Vlasteljice) po vlasništvu, površine u zaštićenom području su prema podacima Republičkog geodetskog zavoda u državnom (43,88%), privatnom (44,99%), javnom (2,25%) i crkvenom (0,50%) vlasništvu, odnosno u drugim oblicima svojine (8,38%). Na području PIO „Planina Jelica” ustanovljavaju se režimi zaštite I (prvog), II (drugog) i III (trećeg) stepena.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) PIO „Planina Jelica” svrstava se u II (drugu) kategoriju – regionalnog, odnosno velikog značaja.

Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio je 30. decembra 2022. godine Studiju zaštite Predela izuzetnih odlika „Planina Jelica” Ministarstvu zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja i izvoda iz Studije zaštite na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode prirode.