OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE "STABLO ATLASKOG KEDRA U NOVOM SADU”

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE "STABLO ATLASKOG KEDRA U NOVOM SADU”

Atlasko stablo

Na osnovu člana 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka,  14/16, i 95/18-dr. zakon i 71/21) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Spomenik prirode „Stablo atlaskog kedra u Novom Sadu”.

Prirodno dobro koje se stavlja pod zaštitu nalazi se na parceli nekadašnjeg rasadnika JKP „Gradsko zelenilo”, a sadašnjeg trgovinskog objekta „LIDL SRBIJA” KD, na Futoškom putu broj 48 a, u Novom Sadu, gradu koji teritorijalno pripada Južnobačkom okrugu, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Republika Srbija.

Predlog zaštite zasniva se na izvršenoj valorizaciji solitarnog stabla atlaskog kedra (Cedrus atlantica (Endl.) Man ex. Carr) koje zahvaljujući svojim temeljnim vrednostima – impozantnim dimenzijama stabla i krošnje i odlično očuvanoj vitalnosti, predstavlja posebnu vrednost zelenila Novog Sada.

SP „Stablo atlaskog kedra u Novom Sadu” zauzima površinu od 330 m2 i obuhvata deo katastaske parcele br. 10235/3 (KO Novi Sad IV), koja se nalazi u privatnoj svojini. Imalac prava na parceli je „LIDL SRBIJA” KD. Na području spomenika prirode uspostavlja se režim zaštite III stepena.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) SP „Stablo atlaskog kedra u Novom Sadu” svrstava se u III kategoriju – zaštićeno područje lokalnog značaja.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio je 26. novembra 2021. godine Studiju zaštite Spomenika prirode „Stablo atlaskog kedra u Novom Sadu” Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja i izvoda iz Studije zaštite na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode.