„Jaroslav Černi“ - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje izgradnje pumpne stanice i objekata za tretman i odvođenje atmosferskih voda  - Makiš

„Jaroslav Černi“ - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje izgradnje pumpne stanice i objekata za tretman i odvođenje atmosferskih voda  - Makiš

        Na osnovu čl. 10. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministartsvo zaštite životne sredine daje sledeće

                                                 

    O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Nosilac projekta Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ - Beograd, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje izgradnje pumpne stanice i objekata za tretman i odvođenje atmosferskih voda  - Makiš, na kat.parceli br. 1766, 11764/1 i 11764/3 KO Čukarica, opština Čukarica, grad Beograd

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva, svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na vebsajtu , i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.