JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU PROGRAMA UPRAVLjANjA OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2022. DO 2031. GODINE

Odbor za privredu i finansije  Vlade Republike Srbije, na sednici od 22. decembra 2021. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave o Predlogu programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2022. do 2031. godine (u daljem tekstu: Predlog programa), 05  Broj 353-12071/2021.

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Predlog programa i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 23. decembra 2021. godine do 11. januara 2022. godine.

Javnu raspravu o Predlogu programa, Ministarstvo zaštite životne sredine održaće u formi video konferencije ili na drugi mogući način, a javnost će biti blagovremeno obaveštena o tačnom vremenu i načinu sprovođenja planiranih aktivnosti u okviru javne rasprave o Predlogu programa.

Program javne rasprave o Predlogu programa, sa tekstom Predloga programa i prilozima, možete preuzeti OVDE.

Javno predstavljanje Predloga programa, Ministarstvo zaštite životne sredine održaće 30. decembra 2021. godine putem video konferencije u periodu od 12,00 do 14,00 časova.  Pristupanje javnom predstavljanju Predloga programa omogućeno je putem linka: https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=m6a17bc3db16be9d628d802ebcf0966ae

Meeting number: 2363 441 6474
Password: vfHAyieJ472

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare koji možete preuzeti OVDE ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: sekretarijat@ekologija.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Predlogu programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2022. do 2031. godine.

Uz navedeni Predlog programa oglašava se i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na Predlog programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2022. do 2031. godine (u daljem tekstu Izveštaj o strateškoj proceni uticaja) koji možete preuzeti OVDE.

Uvid u Izveštaj o strateškoj proceni uticaja možete izvršiti i lično u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine - kancelarija 604, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, uz prethodnu najavu putem mejla sekretarijat@ekologija.gov.rs

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare koji možete preuzeti OVDE ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: sekretarijat@ekologija.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Predlogu programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2022. do 2031. godine.