Izveštaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, 05 Broj 011-12077/2021-1 od 22. decembra 2021. godine.

Prema Programu javne rasprave o Nacrtu zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa i organizacija, javnih službi, kao i druga zainteresovana lica u oblasti zaštite životne sredine.

U postupku pripreme Nacrta zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, Ministarstvo zaštite životne sredine sprovelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Javna rasprava održana je u periodu od 24. decembra 2021. godine do 14. januara 2022. godine. Tekst Nacrta zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu bio je postavljen na internet stranici Ministarstva www.ekologija.gov.rs.

Poslovnikom Vlade u članu 41.  propisano je da, rok za dostavljanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara u pisanom ili elektronskom obliku iznosi najmanje 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, kao i da javna rasprava traje najmanje 20 dana.

Tokom javne rasprave, dana 11. januara 2022. godine održana je video konferencija - javne rasprave o prvom Nacrtu zakona o o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, putem Webex platforme zbog tadašnje COVID situacije, sa početkom u 11 časova na kojoj je predstavljen prvi Nacrt zakona.

Javnoj raspravi su 21. decembra 2021. godine prisustvovali predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Minstarstva zdravlja, Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, Gradske uprava Novog Sada, Gradske uprava grada Pančeva, Gradske uprava Niša, Gradske uprave Subotice, Elektroprivrede Srbije i zainteresovana pravna i fizička lica lica i nevladine organizacije. Nakon uvodne prezentacije Nacrta zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, učesnici javne rasprave pozvani su da iznesu svoje primedbe, sugestije i predloge na predloženi tekst, odnosno da daju sugestije i predloge za bolje uređenje određenih delova tog zakona.

Sve sugestije, predlozi i komentari koji su dostavljeni Ministarstvu zaštite životne sredine do 21. decembra 2021. godine, kada je javna rasprava završena, uzeti su u razmatranje.

Potpun izveštaj sa javne rasprave možete preuzeti OVDE.