Izveštaj o sprovedenim javnim konsultacijama u vezi sa izradom radne verzije Nacrta strategije za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine i Akcionog plana

U postupku pripreme radne verzije Nacrta strategije za primenu Arhuske konvencije i Akcionog plana, Ministarstvo zaštite životne sredine sprovelo je javne konsultacije o Nacrtu Strategije u periodu od 14. oktobra – 01. novembra 2022. godine, stavljanjem radne verzije Nacrta Strategije na sajt Ministarstva zaštite životne sredine (https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/najave/javni-poziv-za-ucesce-ja…), kako bi sve zainteresovane strane bile blagovremeno i pravilno informisane o predloženim rešenjima, čime bi se omogućilo da daju svoj doprinos daljem unapređenju predloženih rešenja.

Tokom javnih konsultacija, u periodu od 14. oktobra – 01. novembra 2022. godine, održane su četiri video konferencije - Javne konsultacije o prvoj radnoj verzije Nacrta strategije za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija) i Akcionog plana, putem Zoom platforme, u periodu od 11:00 do 14:00 časova i jedan okrugli sto dana 26. oktobra u sedištu Ministarstva zaštite životne sredine na kojima je predstavljena prva radna verzija Nacrta Strategije za primenu Arhuske konvencije i Akcionog plana.

Kao rezultat sprovedenih javnih konsultacija, Ministarstvu zaštite životne sredine dostavljeni su komentari, primedbe i sugestije.

Javnim konsultacijama o prvoj radnoj verzije Nacrta strategije za primenu Arhuske konvencije i Akcionog plana prisustvovali su predstavnici državnih organa i organizacija, privrednih subjekata i druga zainteresovana lica u oblasti zaštite životne sredine:

 

Izveštaj o sprovedenim javnim konsultacijama možete preuzeti OVDE.