TERMIN ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA MARTOVSKI ROK 2022. GODINE

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja, u martovskom roku 2022. godine će se održati 30. marta 2022. godine.

O tačnom terminu i rasporedu kandidata za polaganje ispita, Ministarstvo će naknadno, elektronskom poštom, obavestiti upravljače zaštićenih područja koji su podneli za svoje kandidate kompletnu dokumentaciju i prijavu za polaganje ispita.

Stručni ispit se sastoji iz opšteg dela (polaže se u obliku testa) i posebnog dela (polaže se pred članovima Komisije, usmeno). Posebni deo ispita polagaće samo kandidati koji polože opšti deo. Oba dela ispita polagaće se u istom danu.

 

Stručni ispit za čuvara zaštićenog područja u martovskom roku polagaće se u zgradi SIV-a III, Omladinskih brigada 1, Beograd, u sledećem terminu:

 

30. marta 2022. godine, u sali Protokola na I spratu, opšti deo ispita sa početkom u 10:00 časova (test), a posebni deo ispita (usmeni) sa početkom u 11:30 časova.

 

Prilikom ulaska u zgradu neophodno je prijaviti se obezbeđenju zgrade (poneti ličnu kartu) i sačekati u holu.

 

Polaganje stručnog ispita će biti organizovano u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, uz potpunu primenu preporučenih mera prevencije prilikom službenih susreta, što podrazumeva:

- izbegavanje rukovanja i drugih oblika neposrednog kontakta;

- nošenje zaštitnih maski;

- ograničen broj prisutnih osoba u cilju obezbeđivanja fizičke distance između učesnika;

-korišćenje veće prostorije za održavanje ispita kako bi se između učesnika omogućila fizička distanca.

 

Sa ciljem efikasnog sprovođenja propisanih mera zaštite od zarazne bolesti COVID-19 kandidati za polaganje ispita će biti podeljeni u više grupa, u zavisnosti od broja prisutnih kandidata i kapaciteta prostorije u kojoj se održava polaganje ispita.