Dozvole za uvoz i izvoz strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe

Dozvole za uvoz i izvoz strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe

Pravni osnov

 Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91-ispravka, 14/16 i 95/18-dr zakon), Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”, broj 99/09, 6/14);

Dozvole za uvoz / izvoz strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe

Uslovi za podnosioce zahteva

1.    Latinski naziv strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta
2.    Količina koja se uvozi/izvozi
3.    Zemlja iz koje se vrši uvoz/izvoz
4.    Naziv projekta koji se realizuje
5.    Ime rukovodioca projekta

Adresa

Ministarstvo zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1, Novi Beograd 11070

Dozvole i obrasci

sajt Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredineObrazac

Dozvole za uvoz i izvoz strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe