Predsednik Vučić na Samitu svetskih lidera posvećenom klimatskim promenama

IMG-20231201-WA0002

Predsednik Vučić na Samitu svetskih lidera posvećenom klimatskim promenama

Samitom svetskih lidera koji je danas održan u Dubaiju, počela je 28. Konferencija Ujedinjenih nacija o promeni klime (COP28), a delegaciju Srbije na ovom svetski značajnom skupu predvodi predsednik Republike Aleksandar Vučić.

 

Predsednik Vučić je, u svom obraćanju, predstavio ključne uspehe Republike Srbije u oblasti klimatskih promena, uključujući usvajanje Strategije niskougljeničnog razvoja, sa dugoročnom vizijom da Srbija do 2050. godine postane niskougljenično društvo sa konkurentnom i resursno efikasnom ekonomijom, koja će omogućiti građanima nove zelene poslove u klimatski otpornom društvu. Predsednik je najavio i usvajanje Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom, koji će definisati srednjoročne i dugoročne mere prilagođavanja u najosetljivijim sektorima poput poljoprivrede, infrastrukture, šumarstva i zdravlja ljudi.

Predsednik Vučić je pozvao lidere sveta da se svi zajedno okupe oko istog cilja, a to je borba protiv klimatskih promena.

Konferencija COP28 održava se u periodu od 30. novembra do 12. decembra 2023. godine, a očekuje se da će učestvovati više od 70 hiljada šefova Vlada, državnih zvaničnika, predstavnika industrije, privatnog sektora, nauke, stručnjaka, mladih i predstavnika organizacija civilnog društva. Cilj konferencije je da predstavi prvi Globalni presek stanja u pogledu napretka ka ispunjavanju ciljeva Sporazuma iz Pariza, uspostavljanje Fonda za štete i gubitke i povećanje globalnih ambicija u pogledu borbe protiv klimatskih promena.