Obaveštenje za zainteresovane strane da se prekida postupak dodele subvencija za kupovinu hibridnih vozila

Obaveštenje za zainteresovane strane da se prekida postupak dodele subvencija za kupovinu hibridnih vozila

Ministarstvo zaštite životne sredine na osnovu člana 8. st. 2. i 3. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon) („Službeni glasnik RS” br. 156/20 i 53/21), izdaje sledeće 

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovane strane da se prekida postupak dodele subvencija za kupovinu novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon). 
Zaključno sa danom 13.08.2021. godine, obustavlja se prijem Zahteva za subvencionisanu kupovinu novih vozila i prekida se postupak dodele subvencija za 2021. godinu. 

Visina opredeljenih subvencija u tekućoj godini iskorišćena je pre isteka kalendarske godine.