JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „DOLINA PČINjEˮ

JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „DOLINA PČINjEˮ

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon i 71/21), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava

JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „DOLINA PČINjEˮ

Predeo izuzetnih odlika „DOLINA PČINjE” nalazi se na teritoriji opština Bujanovac (K.O. Uzovo, Starac, Jablanica, Vogance i Sejace) i Trgovište (K.O. Mala Reka, Barbace i Rajčevce).

 

1. JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE  PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „DOLINA PČINjEˮ, ODRŽAĆE SE U TRAJANjU OD 20 DANA, OD 17. DECEMBRA 2021. GODINE DO 5. JANUARA 2022. GODINE.

Nacrt uredbe o proglašenju Predela izuzetnih odlika „DOLINA PČINjE” i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti), koje je na osnovu ovlašćenja shodno čl. 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 1000 do 1300 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, soba 666 i Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Beograd, Dr Ivana Ribara 91, kao i na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.
Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 5. januarom 2022. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na dokumenta o zaštiti Ministarstvu zaštite životne sredine:
-    poštom ili na pisarnicu, sa naznakom PIO „DOLINA PČINjEˮ – Javni uvid o zaštiti,
-    elektronskim putem na e-mail adresu Aleksandra.Doslic@ekologija.gov.rs

2. JAVNA RASPRAVA o dokumentima o zaštiti u okviru koje će biti razmatrane primedbe dostavljene tokom javnog uvida održaće se:
-    u utorak 11.1.2022. godine, sa početkom u 13:00 časova u prostorijama Opšine Trgovište, Mala sala Doma kulture, Kralja Stefana Prvovenčanog broj 1;
-    u sredu 12.1.2022. godine, sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Opšine Bujanovac.  
Javnu raspravu vodi komisija koju obrazuje Ministarstvo zaštite životne sredine.
U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU I JAVNOJ RASPRAVI biće objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Predlog Uredbe možete pogledati ovde.
Uvid u studiju možete pogledati ovde.