Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu programa razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu programa razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od  22. decembra 2021. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave o Predlogu programa razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine ( u daljem tekstu Predlog programa), 05 broj 353-12066/2021.

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Predloga programa i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 23. decembra 2021. do 14. januara 2022. godine.

Program javne rasprave o Predlogu programa, sa tekstom predloga programa, objavljuje se na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu e-konsultacije.

Program javne rasprave o Predlogu programa, sa tekstom Predloga programa, možete preuzeti ovde.

Javno predstavljanje Predloga programa, Ministarstvo zaštite životne sredine održaće 28. decembra 2021. godine putem video konferencije u periodu od 10,00 do 12,00 časova.  Pristupanje javnom predstavljanju Predloga programa omogućeno je putem linka: https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=m7677e8ac38811f3def1516aad5f38739

Meeting number: 2360 763 7758
Password: c3H6CjMg8k2

Komentari, sugestije i predlozi dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare koji možete preuzeti ovde, ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: cirkularna@ekologija.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: ''Za javnu raspravu o Predlogu programa razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine''.