Održana radionica za novinare „Bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“

Održana radionica za novinare „Bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“

151215 UNDP BAH 37U okviru projekta „Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“ koji Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine realizuje u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), nevladinom organizacijom Alternativa za bezbednije hemikalije - ALHem i međunarodnom organizacijom civilnog društva „Women in Europe for a Common Future“ (WECF), 15. decembra 2015. godine održana je radionica na temu „Bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“.

Radionica je pre svega bila namenjena predstavnicima medija koji imaju ključnu ulogu u informisanju zainteresovanih strana i opšte javnosti.

Hemikalije nisu tema u fokusu, niti tema o kojoj se dovoljno zna, kako bi se rizikom upravljalo na pravi način. Zainteresovanost za hemikalije često se postiže samo kada se o njima izveštava na senzacionalistički način, što nije prava poruka koja treba da se pošalje javnosti.

151215 UNDP BAH 10Predstavnici medija su tokom radionice imali prilike da se bliže upoznaju sa ciljevima projekta, informišu o bezbednom upravljanju hemikalijama u Republici Srbiji, ali i da podignu svest o supstancama koje izazivaju zabrinutost (Substance of Very High Concern (SVHC)) i da prepoznaju svoju ulogu, s obzirom da predstavljaju važnog partnera na projektu i jednog od glavnih aktera u podizanju svesti javnosti. Tokom radionice izloženi su i rezultati ankete o percepciji građana Srbije o bezbednosti od hemikalija koju je sproveo ALHem. Novinari su takođe imali priliku da provere svoje znanje u oblasti obeležavanja opasnih hemikalija, tako što su rešavali kviz sa pitanjima o piktogramima koji se nalaze na etiketama hemikalija sa kojima se potrošači svakodnevno susreću. Učesnici radionice su se upoznali i sa sličnim problemima koji se javljaju i u Evropskoj uniji, aktivnostima i načinima na koje je nevladina organizacija WECF podizala svest javnosti i borila se sa nedovoljnim znanjem industrije u ovoj oblasti.

Mediji imaju ključnu ulogu u informisanju javnosti o obavezama industrije i pravima potrošača u oblasti upravljanja hemikalijama. Time pozitivno utiču na podizanje svesti svih zainteresovanih strana o najopasnijim hemikalijama i na mogućnost izbora bezbednijih alternativa, što je pokretačka sila ka dostizanju zdravije sredine u kojoj živimo i naš zajednički cilj. Radionici su prisustvovali predstavnici javnih medijskih ustanova, ambasade Kraljevine Norveške, nevladinih organizacija, udruženja potrošača, predstavnici ministarstva trgovine i drugi.

Kako bi se novinarima pružila pomoć u izveštavanju jer se svakodnevno susreću sa mnogobrojnim preprekama (nedostatak vremena za proveru informacija, stručne pomoći i znanja, kako naći pravog sagovornika, kome verovati i slično) u okviru projekta izrađene su brošure namenjene potrošačima.

151215 UNDP BAH 31Predstavnici ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine, UNDP, nevladine organizacije ALHem, međunarodne organizacije civilnog društva WECF, novinara i Kliničkog centra Srbije govorili su o sledećim temama: Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji; Analiza percepcije građana Srbije o bezbednosti od hemikalija; Kviz „Da li čitate etikete hemijskih proizvoda“; Efekti hemikalija na zdravlje ljudi i životnu sredinu; Upravljanje rizikom od hemikalija; Međunarodna iskustva u upravljanju hemikalijama; „Zašto je tema hemikalija značajna; Problemi novinara u praćenju ove teme; Najava satelitskog simpozijuma o endokrinim disruptorima.

Zainteresovanost medija ukazuje da je tema radionice koja se odnosila na bezbedno upravljanje hemikalijama od izuzetnog značaja u Republici Srbiji.

Pravo potrošača je da pita i dobije odgovor, jer time POSTAJE INFORMISAN I AKTIVAN POTROŠAČ!