„Infrastruktura železnice Srbije“ Beograd-Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije železničke pruge Beograd (Centar) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica sa Crnom Gorom

„Infrastruktura železnice Srbije“ Beograd-Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije železničke pruge Beograd (Centar) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica sa Crnom Gorom

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. Nemanjina br. 6 Beograd podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije železničke pruge Beograd (Centar) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica sa Crnom Gorom, zaveden pod brojem 353-02-02966/2022-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.